Licenční ujednání pro COGY čtečkuLicenční ujednání pro COGY čtečku jsou součástí Obchodních podmínek pro COGY čtečku.

1. Continental Gallery uděluje Uživateli nevýhradní Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí COGY čtečky, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

2. Continental Gallery uděluje Uživateli Licenci bezúplatně.

3. Continental Gallery je po zániku Licence oprávněna plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

4. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet. V tomto případě bere Uživatel na vědomí, že bude mít přístup pouze k Video e-knihám, které získal nebo zakoupil v rámci daného Uživatelského účtu.

5. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání COGY čtečky.

6. Uživatel nemá právo vytvářet díla odvozená na základě COGY čtečky.

7. Uživatel nemá právo používat COGY čtečku způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém je COGY čtečka Uživatelem používána, především v rozporu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

8. Uživateli nevznikají uzavřením Smlouvy a udělením Licence žádná práva k ochranným známkám Continental Gallery nebo třetích osob.Dále si můžete přečíst celé znění Obchodních podmínek pro COGY čtečku a jak nakládáme s Vašimi osobními daty na stránce Ochrana osobních údajů

Pokud o COGY čtečce slyšíte poprvé, podívejte se blíže, co je COGY čtečka.