Naše poslání a vize

 

Pro nás v Continental Gallery jsou Cogyho Ateliéry zejména prostředníkem, resp. nástrojem, jak šířit naše poslání, emoce a vize. Naší hlavní snahou je pomocí kreativní práce vrátit tvořivost do každodenního života našich dětí, a navíc přimět dospělé více relaxovat.
 
V poslední době jsou nejen děti, ale i někteří dospělí tak ponořeni do virtuálního světa, že ztrácejí kontakt se světem reálným. V Continental Gallery jsme nezanevřeli na moderní technologie, jen se jim snažíme vrátit jejich původní poslání, aby nám sloužily a učinily náš život jednodušším a zároveň bohatším.

Na začátku vzniku Cogyho Ateliérů byla příhoda, která trápí více rodičů (více Jak to všechno začalo s Cogyho Ateliéry). Proto byly Cogyho Ateliéry původně zaměřené na děti. Naším cílem bylo odhalit jim nové obzory. Odlákat je od onlineových her a nabídnout jim alternativu k virtuálnímu světu. Postupem času jsme ale obsah Cogyho Ateliérů rozšířili a upravili tak, aby byl zajímavý  i pro jejich rodiče a prarodiče.

Hlavním důvodem bylo nabídnout i dospělým prostředek, díky kterému mohou kreativně relaxovat a získat tak další energii pro řešení každodenních a mnohdy stresujících úkolů. Většina dospělých se bohužel věnuje svým povinnostem natolik, že si nenajdou čas sami pro sebe. A jak jste na tom Vy? Najdete si pro sebe dostatek času?

Pokud ne, zkuste také občas na chvíli vysadit a probudit svoji tvořivost.  A pokud si myslíte, že nejste dost šikovní nebo něco nedokážete nakreslit, vzpomeňte si na děti.

To byl také další z důvodů, proč jsme se snažili o co největší propojení dětského a dospěláckého světa. Nejde jen o to, že je úžasné, když můžete pozorovat, jak spolupracují rodiče a děti na společném díle.

Jde o to, že děti mohou rodiče inspirovat svojí fantazií a odvahou. Děti se totiž nebojí dělat chyby ani se nebojí pouštět do nových věcí. Nesvazuje jim ruce zodpovědnost ani to, co si o jejich dílku budou myslet ostatní. Necítí se trapně a rády se se svým dílkem pochlubí. V tom jsou nám děti velkým vzorem.

Vzpomeňte si na to, až budete tvrdit, že neumíte kreslit, případně, že se vám něco nepovedlo. Každý dospělý byl jednou takovým kreativním dítětem. Jsme přesvědčeni, že i Vy.  Určitě ještě není vše ztraceno. Stačí se inspirovat přístupem dětí. A pamatujte, že čím míň bude Vaše dílo připomínat předlohu, tím bude originálnější.

A ještě je tady jeden důvod, s čím můžou děti pomoct dospělým. Většina z nich, obzvlášť pokud jsou už o něco starší, hravě zvládne práci s moderní technikou a může tak mnohým dospělým poradit s technickou stránkou věci (nainstalovat COGY čtečku, vysvětlit její funkcionalitu apod.).

Cogyho klub

Pokud Vás Cogyho Ateliéry a zejména jejich myšlenka oslovila, budeme moc rádi, pokud nám ji pomůžete šířit dál. V nejbližší době chceme na našich stránkách založit Cogyho klub, který by všechny podobné nadšence sdružoval.